Grota Ursului

Localizare

Peştera de la Băi (Grota Ursului) este localizată la cca. 500m de centrul Staţiunii Moneasa, în capătul din amonte al Pârâului Băilor la o altitudine de 320m. Drenând apa care se pierde în ponoarele din zona platoului carstic Izoi și Brătcoaia (Dosul Varului, Izoi şi Săcărişte), peștera, localizată în amonte de izvoarele termale din Moneasa, este izvorul Pârâului Băilor. Peștera are două intrări, una naturală inaccesibilă pentru turiști și una artificială (tunel de acces în peșteră).

Foto: Romeo Lazăr A.S. Speowest Arad

Istoricul explorărilor

După mai multe încercări eşuate, în tabăra din august 1984 s-a trecut pentru prima dată sifonul de la intrarea peşterii şi au fost explorați peste 500m de galerii de către scafandri de la G.S.S. ”Transilvania” din Oradea, M.H.Sz. Debrecen din Ungaria și C.S. Speodava din Dr. Petru Groza (actualmente Ștei).

Foto: Robert Valeriu Sarkozi A.S. Speowest Arad

La solicitarea conducerii Staţiunii Balneoclimaterice Moneasa, scafandri de la G.S.S. Transilvania au elaborat un proiect de amenajare a peşterii. După forarea unui tunel de acces, (galerie de mină de peste 60m), care interceptează galeria ”Activului Principal”, în 1986 G.E.S. Aragonit Arad cu Speofoto Oradea şi G.S.R. Speotelex reiau explorarea peșterii. Cu aceeaşi ocazie se descoperă etajul superior al peșterii unde se cartează circa 500m de galerii. Cu sprijinul Muzeului Judeţean Arad au fost reluate cercetările din această cavitate, de către C.S.A. Liliacul Arad, care recartează peștera în anii 1989-1998.

După o lungă perioadă de timp în care peştera a fost vizitată doar ocazional de speologi, din anul 2000, aceasta intră în atenţia A.S. Speowest Arad care începe recartarea etajului fosil al peşterii şi derocarea unei strâmtori. Aceasta este lărgită şi depăşită abia în primăvara anului 2005, astfel fiind explorați până în prezent peste 2500m de galerii. În prezent Peștera Grota Ursului este cea mai mare peșteră din județul Arad.

Descrierea peșterii

Intrarea naturală a peşterii este constituită dintr-o galerie joasă, care după 10m sifonează. Sifonulul de la intrare, cu o lungime de 20m și -4m adâncime, continuă cu o galerie relativ strâmtă care după cca. 40m întâlnește o alta cu dimensiuni de până la 4-5 m lățime, galerie în care debușează și tunelul de acces. Galeria, în mare parte, are podeaua acoperită cu blocuri de prăbușire de dimensiuni mari, apa curgând pe sub aceștia. După încă cca. 100m se ajuge la o bifurcație, pe ramura din stânga cursul principal continuă încă 40m până la un alt sifon cu o lungime de circa 100m și -15m adâncime (în curs de explorare). Ramura din dreapta constituie un afluent explorat pe o lungime de cca. 200m.

Foto: Romeo Lazăr A.S. Speowest Arad

Accesul în etajul superior al peșterii este posibil din galeria ”Activului Secundar” prin escaladarea la o galerie îngustă „Gaura de Şoarece‘‘. Etajul ”Fosil” al peșterii este caracterizat de un sistem de galerii labirintice, din care, printr-un număr de 3 ”Ferestre” se poate coborî în galeria ”Activului Principal”. Etajul fosil al peșterii urmeză direcția afluentului fiind constituit, în cea mai mare parte, dintr-un sistem de galerii formate în regim înnecat. În ultima porţiune a peşterii (în curs de explorare) galeriile sunt formate de-a lungul unor diaclaze, puțuri și hornuri, dispuse pe mai multe nivele, inclusiv un alt tronson al afluentului. De semnalat pe etajul fosil este prezența în densităţi semnificative a cristalelor de aragonit, concrețiuni extrem de rar întâlnite în foarte puține peșteri din România. Asemănătoare florilor de mină, ”aragonitele” sunt formate din mănunchiuri de cristale care sfidează gravitația, cristalele acestora fiind dispuse în toate direcțiile.

Trasee vizitare

Traseul 1 (grad de dificultate redus), parcurgerea tunelului de acces în peşteră și a zonei de la intrarea în peșteră, în echipe grupuri mici, conduse de ghizi, dotate cu echipament corespunzător (cască cu sistem de iluminare electric).

Traseul 2 (grad de dificultare mediu) parcurgerea peşterii (etajul activ și etajul fosil) în grupuri mici, conduse de ghizi, dotate cu echipament corespunzător (cască cu sistem de iluminare electric, combinezoane de protecție și, după caz, echipament pentru progresia pe verticală).

Foto: Romeo Lazăr A.S. Speowest Arad

%d bloggers like this: